Infomøte barn/ungdom 31.8

Det blir infomøte for spillere og foreldre i Hårkollhallen onsdag 31.8 kl 18. Det vil bli gitt info om planer for sesongen samt orientering om situasjonen rundt trenere. Vel møtt! Mvh Styret

harkollhallen