TRENINGENE I GANG

TRENINGENE I GANG

Etter oppussing av hall er vi nå i gang med vanlig trening. De yngste startet på tirsdag 4.9 og
mosjonistene hadde første trening 5.9 med godt oppmøte. Grunnet nye sikkerhetsregler har
vi fått en bane mindre i den nye hallen, så nå disponerer vi 8 baner. Hallen ser fin ut, og
merkingene av banene ser perfekt ut. Stor takk til Nils Petter, Thorleif og Jarle som fulgte opp
entreprenøren i forbindelse med merkingen. Bildet viser den nye hallflaten på treningen 5.9.
IMG_1482