VELKOMMEN TIL SESONGSTART

Vi ønsker velkommen til sesongstart! Som de fleste vet foregår det rehabilitering av
Hårkollhallen. Det legges bl.a nytt gulv. Barne- og ungdomspartiet starter derfor treningen
i Wlhelmsenhallen tirsdag 21.8 kl 17.30. Mosjonistene starter først onsdag 29.8 kl 19.30 i den
nyrenoverte Hårkollhallen. Vi sees!

badminton12