Sesongplan siste del av 2017/2018 – sesongen.

Sesongplan siste del av 2017/2018 – sesongen.

Nøtterøy BK – turneringer og ekstratreninger for våre unge ut sesongen samt oppstart neste sesong.

Dato                                                                                                                                    Påmeldingsfrist

21-22.04.           Frogner                            Klubbtur  Overnatting frivillig                           10.04.

28-29.04.           Bygdøy                                                                                                        17.04.

5. og 6.05.         Hårkollhallen.                  Minitreningssamling                                           2.05.

25.- 29.06.         Nøtterøyhallen                Sommerleir                                                      14.06.

15. og 16.09.    Hårkollhallen                     Minitreningssamling                                        13.09.

 

Påmelding for alle aktivitetene skjer til Emmy Kamilla på mail emmy_kamilla@hotmail.com  senest     kl 2100 samme dag som påmeldingsfristen.

( Ved spesielle tilfelle kan man melde seg på til NPJ personlig eller pr telefon 95209053. Hvis man melder seg på pr tlf til NPJ må man snakke med han personlig, ikke sende melding eller beskjed ).

Spillerene/ foreldrene er selv ansvarlig for å betale påmeldingsavgift for eventuell deltakelse i andre turneringer enn de som er merket KT. I turneringer markert med KT dekkes påmeldings kontingent for 2 kategorier  av klubben så sant medlemskontingenten er betalt før påmeldingsfristen.

Utgifter til mat, reise, opphold osv dekkes alltid av den enkelte. Spesielle avtaler om dette i forbindelse med en/ noen turneringer kan komme, da gis det beskjed til alle innen fristen.

Klubben/ jeg tar ikke ansvar for eventuelle feil eller endringer  i datoer eller forglemmelser ved påmelding osv. Dere må selv sjekke dette ved å følge med på badmintonportalen.no.  Trykk på  terminliste. Dere finner lokale turneringer under TeVe Bu eller under Oslofjorden. Sjekk alltid kvelden for fristen om dere er meldt på og gi Emmy eller NPJ beskjed dersom dere ikke står påmeldt.

 

Spør oss hvis det er noe dere lurer på.

 

Mars 2018

Nils Petter