ÅRSMØTEINNKALLING

ÅRSMØTEINNKALLING

NØTTERØY BADMINTON KLUBB
INNKALLING OG PROGRAM ÅRSMØTE 2018

TID/ STED: TIRSDAG 20/3-2018 kl. 18:00 i Nøtterøy Sparebanks lokaler på Teie torg.
AGENDA:

Sak 1. Valg av ordstyrer og referent

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3. Godkjenning av årsberetning

Sak 4. Kontingent forslag 2017-2018
Satsene for kontingent foreslås uendret som i sesongen 2018 – 2019,
det vil si:
Voksen kr. 1350,-
Barn kr. 1000,-Barn er de som først fyller16 år etter at de melder seg inn
Familie Full pris eldste familie medlem, resterende halv pris pr. pers
Eks. 1 voksen + 1 barn kr. 1850,-

Sak 5. Godkjenning av regnskap og budsjett

Sak 6. Valg

Sak 7. Innkomne saker

Årsberetning, regnskap, budsjett og forslag til valgliste utleveres på årsmøte.

Evt. saker til behandling må senest være styret i hende ved at det er sendt mail til leder, npj@bssj.no, innen 13.03.18 kl.1200.

NøBK ønsker alle medlemmer velkommen!

Nils Petter Johansen
leder