ÅPEN TRENING 4. OG 5.11

Det blir åpen trening i Wilhelmsenhallen lørdag 4.11 fra kl 12-15. Det er 5 baner i
hallen. Det blir også åpen trening i Hårkollhallen søndag 5.11 fra kl 12-15.
Alle er hjertelig velkommen!

racket