OPPSTART TRENING 9.8

OPPSTART TRENING 9.8

NøBK ønsker alle gamle og nye  medlemmer velkommen til en ny sesong. Vi starter med
åpen trening for alle onsdag 9.8 fra kl 19.30-22. Det blir også åpne treninger onsdag 16.8 og onsdag
23.8 til samme tid. Det vil i tillegg bli treninger for mosjonistene lørdag 26.8 fra kl 12-15 og
lørdag 2.9 fra kl 12-15. Vi kommer tilbake til oppstart for ordinære treninger for barn- og ungdom.
For mosjonistene starter ordinær trening onsdag 30.8 kl 19.30. Alle treninger i Hårkollhallen.
Velkommen!

harkollhallen
Hårkollhallen