MINILEIR (VIDEO)

MINILEIR (VIDEO)

Helgen 17.-18.12 var 6 av de største talentene her på Østlandet samlet
til minileir på Nøtterøy. Deltakere var: Thomas Fjeldheim og Aimee Hong fra
Haugerud, Amund Rikheim Huus fra Frogner, Sverre Bergland jr fra Bygdø,
Emilia Petersen Norberg fra Sandefjord og Ludvig Smith-Meyer fra Nøtterøy.
Trener var Ikmal Hussain Jaafar fra Sandefjord. Leiren hadde fokus på bedring
av tekniske ferdigheter. På lørdag etter trening var det pizza og bowling på
programmet med påfølgende overnatting for alle hos familien Smith-Meyer.
Under bildene kan du se en videosnutt fra treningen.

thomas aimee amund
emilia ludvig8 sverre

alle2