ÅPEN TRENING 3.12

Det blir åpen trening for alle klubbens medlemmer i Nøtterøyhallen
lørdag 3.desember fra kl 12-15. Merk stedet. Vi vil også invitere spillere
fra Slagen BK. Vi har 7 baner til disposisjon. Alle er hjertlig velkommen!

notteroyhallen-treningsleir
                       Nøtterøyhallen