MYE FOLK PÅ MOSJONISTTRENING!

Det er stor og økende deltakelse på mosjonisttreningen på onsdagene. På treningen
26.10 var vi hele 30 spillere, og alle 9 banene i aktiv bruk. Det er veldig hyggelig
at vi kan utnytte alle banene i Hårkollhallen. Vi har fortsatt plass til noen fler!

harkollhallen
                         Hårkollhallen