ÅPEN TRENING I HÅRKOLLHALLEN 5.11

Det er åpen trening i Hårkollhallen lørdag 5.11 fra kl 12-15. Treningen er åpen
for alle medlemmer og potensielle nye medlemmer som vil teste ut badminton. Vi
har sko og racketer til utlån. Velkommen!
trening-harkollhallen
                        Hårkollhallen