Velkommen til Nøtterøy Badmintonklubb

 • Siste nyheter
  Morgan Eklund10. oktober 2022Det blir ingen tirsdagstrening for barn og unge i Nøtterøyhallen. Det blir imidlertid vanlig trening i Hårkollhallen på onsdag kl 18 for barn og unge og for mosjonister kl 19.30. Mvh Styret [...] Read more...
  Morgan Eklund4. oktober 2022Hei! Det er åpen søndagstrening i Hårkollhallen søndag 9.10 fra kl 12-15. Fri trening for alle som har lyst. Velkommen! Mvh Styret [...] Read more...
  Morgan Eklund19. september 2022Vi starter nå opp med treninger for barn og ungdom på tirsdager i Nøtterøyhallen fra 17.30-19 med start 20.9.22. Det vil ikke være organisert trening, men det vil være voksne til stede under treningen. [...] Read more...
  Morgan Eklund9. september 2022 Til alle i NøBK. Vi har hatt to informasjonsmøtene vi har hatt i klubben de 2 siste ukene. På første møte deltok det 6 foreldre, en av disse deltok også på neste møte. Det siste møtet var onsdag 7.09.22. Der deltok det 6 foreldre med den ene som var med begge ganger. Tilstede på siste møte var følgende: Mailadresse i rubrikken for hvem som får mailen Ryan Rivera                                       tlf 40312719 Øystein Kristiansen Karina Haugli Guttormsen Reidar Tolsrød Lena Hektoen Stein Moen Nils Petter Johansen                      tlf 95209053 Tema for begge møter var i hovedsak om vi kunne få til en ordning som gjør at vi i høst kangreie å ha trening på tirsdager selv om vi pr nå mangler en trener for de dagene. Vi ble enige om følgende: 1.Jeg skisserer hva som er problemstillingen og hva jeg tenker meg at kan være mulig i forhold til trening tirsdag i Nøtterøyhallen. 2.Alle aktuelle medlemmer vurderer om det jeg skisserer er noe  de kan være med på. 3.De som kan tenke seg å hjelpe til svarer meg på dette ( om dere kan forplikte dere til å ta en rolle ) innen mandag kl 1200. 1.Skisse over problemstillingen: Vår tidligere hovedtrener Thea er borte denne høsten. Hun studerer i USA. Vi har forsøkt å få en annen trener på tirsdager, men ikke lyktes med det. (Heldigvis har Edvard sagt ja til å fortsette å være trener på onsdag J) Vi har også forsøkt å få en voksen ikke badmintonfaglig person til å ta ansvar for å passe på det som skjer på treningene på tirsdager, uten å lykkes med det. Vi må si ifra til kommunen i løpet av onsdag neste uke om vi skal bruke den tildelte tiden i Nøtterøyhallen. Pr i dag ser jeg kun følgende 2 muligheter: 1.Vi sier fra oss tirsdagstreningene og håper vi kan komme i gang igjen med disse over Nyttår. 2.Foreldregruppa og eventuelle andre klubbmedlemmer eller andre pålitelige personer påtar seg et forpliktende ansvar for å være tilstede for å passe på barna på tirsdagene. For at dette skal kunne fungere antar jeg at minst følgende forutsetninger må være oppfylt: -en eller 2 person ( er ) tar på seg alle dagene, eller – vi finner en gruppe på minst 4 personer som kan dele på dette. Da kan hver av disse ha 1 ettermiddag hver måned som man er bundet opp til å være tilstede. I begge tilfelle vi klubben fortsette å forsøke å finne en trener som kan hjelpe til innimellom, men vi kan pr nå ikke love at vi får til det. For begge alternativ må det dessuten være klart sagt fra følgende: -ordningen er forpliktende. -treningsmulighetene i Nøtterøyhallen gjelder kun de som kan greie seg selv, dvs de som kan såpass mye at de kan spille litt sammen. Hvis nybegynnere ( i hvert fall de som også er svært unge ) skal være med må hver av de ha med en foreldre som kan hjelpe dem. Annet: Det beste hadde selvsagt vært om vi kunne få det til så det var 2 voksne hver gang. Det gjør det mye lettere å få det OK for både barna og de voksne. Hvis noen av medlemmene som ikke var med på møtene kan tenke seg å hjelpe til, ber jegdere svare på dette notatet innen mandag kl 1200. De som ikke svarer oppfatter jeg at ikke har mulighet til å forplikte seg til dette. Svar sendes enten pr mail npj@bssj.no eller pr telefon 95209053 innen mandag kl 1200. Mvh Nils Petter Tlf 95209053 [...] Read more...
  Morgan Eklund9. september 2022Nye medlemmer skal melde seg inn via denne linken på klubbadmin: https://medlemskap.nif.no/23203 I tillegg til å registrere medlemsinfo betaler du samtidig medlemsavgift på 100 kr. Du vil bli fakturert for treningsavgift på et senere tidspunkt [...] Read more...
  Morgan Eklund9. september 2022Barne-og ungdomsgruppa skal bruke SPOND for informasjonsutveksling. Gruppekoden vår er XADVJ. [...] Read more...

   


Ukas YouTube Video. Double rally! (uke 35)