Bli Medlem

Kontakt leder Nils Petter Johansen hvis du ønsker å bli medlem

E-post: npj@bssj.no, Tlf 95209053

Medlemskap for sesongen 2020/2021 (f.o.m august 2020). Kontingent 100 (alle) + treningsavgift 1.350 (voksen) og 1.000 (barn)

Voksen: 1.450 kr (900 kr for innmelding etter nyttår)

Barn opp til 16 år: 1.100 kr (650 kr for innmelding etter nyttår)

Når flere personer i samme familie melder seg inn betales full pris for det “dyreste” medlemmet. Det betales deretter halv pris for alle de neste medlemmene.

Familie 2 pers (1v+1b): 2.175 kr (1.300 for innmelding etter nyttår) + 550 kr (350 kr for innmelding etter nyttår) pr. ekstra barn

ffjes9